Fællesskab funderet på frihed og fordele

Velkommen til et samarbejde om serviceydelser mellem forsyningsselskaber. Shared er et fælles serviceselskab, som med afsæt i indkøb løser en række opgaver og serviceydelser for forsyningsselskaber i branchen. Det betyder, at vores kompetencer og erfaringer kommer flere forskellige selskaber til gode.
Læs mere her
Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektive forsyningsselskaber til gode.
Therese Bonney, Direktør for Shared
Når vi professionaliserer og centraliserer udbudsprocessen, får vi frigivet ressourcer, som kan anvendes på vores kerneaktiviteter. Det er sund fornuft og giver værdi for vores kunder.
Sara Funch, Direktør for Favrskov Forsyning
Vi har opgaver, der løses bedre i større sammenhænge, og vi kan derfor høste fordele ved at gå sammen med andre om fx indkøb og andre ydelser.
Søren Lynge Petersen, Direktør for Syddjurs Spildevand
I Aarhus Vand arbejder vi løbende på at udvikle samarbejdsformerne i vandsektoren. Vi ønsker at samarbejde om opgaver og serviceydelser for at opnå øget professionalisme og høj kvalitet.
Lars Schrøder, Direktør for Aarhus Vand
Morsø Forsyning ser samarbejdet, som en mulighed for at optimere vores udbud og frigøre egne ressourcer til at løfte vores kerneopgaver. Som lille forsyningsselskab, er det vigtigt at kigge på de tværgående samarbejder og derigennem søge at effektivisere driften, gennem stordriftsfordele og anvendelse af den specialiseret viden som Shared A/S besidder
Vivian S. Søndergaard, Direktør for Morsø Forsyning.
Mariagerfjord Vand indtræder i Shared med en klar tro på, at et samarbejde om udbud mellem flere forsyninger, som er underlagt samme sektorlovgivning, medfører, at udbud sker med en øget grad af professionalisme i forhold til, hvad vi kan gøre alene. Kompetencerne i Shared, parret med deltagernes forskellighed, bør gøre os alle stærkere til at få skarpere tilbud og, hvor det er muligt, at høste stordriftsfordelene ved samlede udbud.
Søren Erikstrup, Direktør for Mariagerfjord Vand