Forsyningsservice

Fællesskab funderet på frihed og fordele

Velkommen til et samarbejde om serviceydelser mellem forsyningsselskaber. Forsyningsservice er et fælles serviceselskab, som med afsæt i indkøb løser en række opgaver og serviceydelser for forsyningsselskaber. Pr. 1. september 2020 flytter selskabet til Tørvebryggen 12, 8900 Randers.
Læs mere her
Forsyningsservice skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektive forsyningsselskaber til gode.
Peter Christensen, Direktør for Forsyningsservice
Når vi professionaliserer og centraliserer udbudsprocessen, får vi frigivet ressourcer, som kan anvendes på vores kerneaktiviteter. Det er sund fornuft og giver værdi for vores kunder.
Sara Funch, Direktør for Favrskov Forsyning
Vi har opgaver, der løses bedre i større sammenhænge, og vi kan derfor høste fordele ved at gå sammen med andre om fx indkøb og andre ydelser.
Søren Lynge Petersen, Direktør for Syddjurs Spildevand
Morsø Forsyning ser samarbejdet, som en mulighed for at optimere vores udbud og frigøre egne ressourcer til at løfte vores kerneopgaver. Som lille forsyningsselskab, er det vigtigt at kigge på de tværgående samarbejder og derigennem søge at effektivisere driften, gennem stordriftsfordele og anvendelse af den specialiseret viden som Forsyningsservice besidder
Vivian S. Søndergaard, Direktør for Morsø Forsyning.
Mariagerfjord Vand indtræder i Forsyningsservice med en klar tro på, at et samarbejde om udbud mellem flere forsyninger, som er underlagt samme sektorlovgivning, medfører, at udbud sker med en øget grad af professionalisme i forhold til, hvad vi kan gøre alene. Kompetencerne i Forsyningsservice, parret med deltagernes forskellighed, bør gøre os alle stærkere til at få skarpere tilbud og, hvor det er muligt, at høste stordriftsfordelene ved samlede udbud.
Søren Erikstrup, Direktør for Mariagerfjord Vand