Service med merværdi

Velkommen til et samarbejde om serviceydelser mellem forsyningsselskaber. Shared er et fælles serviceselskab, som med afsæt i indkøb løser en række opgaver og serviceydelser for forsyningsselskaber i regionen. Det betyder, at vores kompetencer og erfaringer kommer flere forskellige selskaber til gode.
Læs mere her
Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektive forsyningsselskaber til gode.
Therese Bonney, Direktør for Shared
Når vi professionaliserer og centraliserer udbudsprocessen, får vi frigivet ressourcer, som kan anvendes på vores kerneaktiviteter. Det er sund fornuft og giver værdi for vores kunder.
Jakob Juhl, Direktør for Favrskov Forsyning
Vi har opgaver, der løses bedre i større sammenhænge, og vi kan derfor høste fordele ved at gå sammen med andre om fx indkøb og andre ydelser.
Søren Lynge Petersen, Direktør for Syddjurs Spildevand
I Aarhus Vand arbejder vi løbende på at udvikle samarbejdsformerne i vandsektoren. Vi ønsker at samarbejde om opgaver og serviceydelser for at opnå øget professionalisme og høj kvalitet.
Lars Schrøder, Direktør for Aarhus Vand
Vi ser muligheder for at hente besparelser på indkøb via stordriftsfordelene i Shared, som vi ikke kan hente alene. Vi forventer ydermere at hente værdi ved at anvende de dybe kompetencer i Shared.
Gitte Guldberg, Direktør for Morsø Forsyning.