Lovgivning

Udbudsloven og det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv trådte i kraft den 1. januar 2016. En del af Udbudsloven er alene præciseringer og implementering af den retspraksis, der har været på området, men der er dog også ændringer med betydning for, hvordan vi skal agere fremadrettet i udbudsprocesserne. Alle selskaberne i Shared er underlagt Udbudsloven i større eller mindre grad. Selskaber som er underlagt forsyningsvirksomhedsdirektivet (Aarhus Vand), er dog ikke underlagt afsnit II og III. I stedet for gælder Forsyningsvirksomhedsdirektivet. En del af afsnit II og III er dog indskrevet i implementeringsbekendtgørelsen, hvorfor Aarhus Vand alligevel omfattes af en del af afsnit II og III herigennem. Tilbudslovens afsnit II om annonceringspligten bortfalder, men der i stedet indtrådt bestemmelsen om at køb over 500.000 kr. skal markedsafdækkes. Kravene hertil må formodes på mange punkter at ligne bestemmelserne om intern overvågning.
De vigtigste punkter man skal holde sig for øje med Udbudsloven er, at:

  • Der skal ske samtidig offentliggørelse om materialet til anmodning til prækvalifikation og udbuddet
  • Offentliggørelse af evalueringsmodeller i udbudsmaterialet
  • Indkøb under EU-tærskelværdierne men med grænseoverskridende interesse skal annonceres
  • Indkøb over 500.000 kr. men under EU-tærskelværdierne skal markedsafsøges (Light-regimet)
  • Tilbudsgiver skal udfylde det nye ESPD-dokument vedr. udelukkelsesgrunden, og der skal være opfølgning på vinderen