Krav til leverandør

E-katalog:

I Shared har vi taget e-handelssystemet CC Rakat i brug.
Det har betydning for dig som leverandør til Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

Hvad betyder det for dig som leverandør?

Det betyder, at du som leverandør i fremtiden skal levere e-kataloger til Shared, således at disse kataloger kan uploades i vores e-handelssystem og vises for indkøbere i Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

Du har to muligheder for at fremsende e-kataloger:

  • Du sender dit varekatalog via CC Bizisland, som konverterer data til vores indkøbsløsning
  • Du udarbejder et e-katalog i MS Excel og sender det til os

Hvis du vil anvende CC Bizisland, så skal du rette henvendelse til ComCares Support med henblik på forberedelse af e-katalog til Shared.

Information vedr. CC Bizisland

CC Bizisland er en virtuel konverteringsø, som kan modtage dit elektroniske varekatalog og sende det videre til kundernes e-handelssystemer.

Når der én gang er indlæst katalog via CC Bizisland, kan der sendes til mange forskellige e-handelsportaler. CC Bizisland kan konvertere varekataloget til det format, som den enkelte kunde ønsker. Du slipper således for at levere varekataloger til flere kunder og skulle tage stilling til forskellige formater.

Kort fortalt er det lige meget, om dine kunder anvender systemerne Rakat, IndFak, KMD, Prisme Indkøb, osv. – CC Bizisland konverterer til det ønskede format i hvert enkelt tilfælde.

For mere information om produktet CC Bizisland bedes du kontakte:
UdbudsVagten A/S på telefon: 70239080 eller e-mail: info@udbudsvagten.dk

Læs mere om CC BizIsland her

e-katalog i MS Excel

Hvis du ikke anvender CC Bizisland eller forventer at tage det i brug, så har du mulighed for at udarbejde dit eget e-katalog i MS Excel.

Det kan du gøre ved, at hente MS excel-filen her eller ved Anders Juul Olsen – ajo@shared.dk. Excel-filen kan udfyldes til et e-katalog. Her findes en vejledning, som beskriver hvilke data der skal indarbejdes i e-kataloget.

Når du har udfyldt excel-filen, skal den sendes til Anders Juul Olsen – ajo@shared.dk. Shared vil herefter sørge for, at kataloget bliver tilgængeligt i CC RAKAT for indkøbere i Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

Har du spørgsmål til de to muligheder for fremsendelse af e-katalog eller udfyldelse af e-kataloget i MS Excel bedes du kontakte Anders Juul Olsen pr. mail ajo@shared.dk eller på telefon 8947 1403.

Databehandleraftale:

Den 25. maj 2018 træder persondataloven i kraft, hvorfor der skal udarbejdes databehandleraftaler i henhold til persondatalovens bestemmelser.

It retningslinjer:

Forud for udførelse af it-relateret arbejde med selskabet, skal leverandøren acceptere virksomhedens fortrolighedserklæring og retningslinjer for brug af it.

Code of Conduct:

Shared og Shareds ejere forventer, at vores leverandører overholder gældende love og regler samt god praksis for deres forretningsområde. Leverandører skal ved kontraktindgåelse underskrive følgende Code of Conduct