Aktuelle høringer

Shared A/S har på nuværende tidspunkt ingen aktuelle høringer

Om høringer i Shared generelt

Shared ønsker en god dialog med markedet. En dialog der kan medvirke til opkvalificering af udbudsmaterialer, og give innovative input der kan medvirke til optimering.
Vi opfordrer derfor interesserede leverandører og andre aktører til at komme med bemærkninger, kommentarer og ideer til det uploadede materiale.

Formålet med høringen er blandt andet, at krav, der udelukker potentielle produkter eller ydelser, bliver identificeret, ligesom krav, der reducerer eller fjerner konkurrencen, bliver opdaget. Desuden har leverandørerne mulighed for at gøre opmærksom på nye og innovative løsninger.

Vi forventer at denne proces vil resulterer i et udbudsmateriale, der i højere grad matcher markedssituationen, forbedrer udbudsprocessen og resulterer i et bedre samarbejde.

Behandling af høringssvar

Ordregiver vælger, hvorvidt høringssvar skal medføre ændringer i udbudsmaterialet.
Vi offentliggør ikke høringssvar.
Nogle Tilbudsgivere vælger at stille spørgsmål til udbudsmaterialet i forbindelse med deres høringssvar. Vi besvarer normalt ikke disse spørgsmål, men overvejer om vi kan formulere vores udbudsmateriale klarere, så Tilbudsgiverne ikke behøver at stille spørgsmålet igen i udbudsprocessen.