STATUS PÅ UDBUD

Der er i øjeblikket rigtig mange udbud i gang i Shared-regi, og i øjeblikket er der tre udbud over EU’s tærskelværdier, som vi har til høring. Vi forsøger så vidt muligt, at indlægge en høringsperiode i alle vores EU-udbud. Det giver markedet mulighed for at komme med input til materialet. Vi tror, at det er med til at skabe en god dialog med alle potentielle tilbudsgivere og leverandører.

I øjeblikket har vi EU-udbuddene: affaldsforbrænding, slamdisponering og vandmålere i høring. Vi forventer at de kan offentliggøres hhv. i december og januar.

Siden seneste nyhedsbrev har der været tilbudsfrist på to EU-udbud, nemlig bortskaffelse af farligt affald for Favrskov Forsyning samt udbud af eksterne analyser. Der er foretaget tildelingsbeslutning for bortskaffelse af farligt affald, som er i øjeblikket er i standstill-perioden.

For eksterne analyser deltog Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand og Aarhus Vand. Udbuddet havde tilbudsfrist den 14. november 2016. Der indkom i alt tre tilbud. Tilbuddene var alle var konditionsmæssige, og viste en spredning på knap 30% fra dyreste tilbud til billigste. Eurofins Miljø A/S gav det laveste tilbud, og er dermed leverandør på eksterne analyser fra 1. januar 2017 og 4 år frem. Den samlede besparelse for de tre forsyninger blev på 22% svarende til 430.000 kr. i kontraktperioden.

Af øvrige afsluttede opgaver siden sidste nyhedsbrev kan nævnes:

Ydelse Leverandør AAV FF SDS OS Kontraktstart
Advokatydelser LETT Advokaterne X X X X Oktober 2016
Kemi Diverse X X X X Oktober 2016
Hardware Comm2ig og Dustin X X X X Oktober 2016
Energi Eniig X X X Løbende
Medarbejderbredbånd STOFA X December 2016
Slamdisponering HedeDanmark X Januar 2017
Catering Gourmiddag X December 2016
Arbejdstøj Orluff X X X December 2016