Forsyningsservice

Spørgeskemaer skal forbedre Shareds udbudsproces

Spørgeskema

Tilfredshed hos både Shareds ejere og leverandører har høj prioritet i Shared. Derfor vil alle deltagere i kommende udbud få tilsendt et spørgeskema omkring udbudsprocessen.
Shared har udarbejdet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til kunderne, der har fokus på brugergruppemøderne, intern videndeling og resultater. Og et spørgeskema til leverandørerne, hvor fokus er på udbudsmaterialet og udbudsprocessen som helhed. Alt data vil blive behandlet anonymt af Shared.
Shared forventer, at få belyst både stærke og svage sider af udbudsprocessen, og vil herefter målrettet tilpasse udbudsprocesserne fremadrettet.
Shared benytter ”Enalyzer” som platform, og spørgeskemaerne sendes ud online herigennem.

Er du interesseret i at høre mere om formål, spørgeskema og efterfølgende analyse, er du velkommen til at kontakte Therese Bonney på 8947 1400 eller TBO@shared.dk