Slamdisponering for Favrskov Spildevand og Odder Spildevand

Det sidste arbejdsgruppemøde er blevet holdt, og der mangler kun nogle få afklaringer vedr. kontraktstart. Når de sidste detaljer er på plads, vil materialet blive lagt i høring via Mercell. Der vil blive udbudt i delaftaler, således at mindre og mellemstore virksomheder også har mulighed for at byde på opgaven. Området har været udbudt flere gange, og det vurderes at ydelsen prismæssigt har nået et minimum, så besparelsespotentialet vil være begrænset på opgaven. Den forventede kontraktstart er 1. maj 2017.
Slamdisponering