Shared arbejder med to mål i 2017

Tilfredshed

Shared vil gerne opretholde fokus på ejernes tilfredshed med de udbud, der bliver gennemført via Shared. Det gøres for at kunne sikre, at Shared udfører et arbejde, som ejerne er tilfredse med, samt at få belyst eller input til områder i processen som kan løses på en bedre måde. På den måde sikres det, at Shareds processer konstant er i udvikling. Målet er, at den samlede tilfredshed hos medlemmerne i brugergrupperne er på mindst 5 på en skala fra 1 (ikke tilfreds) til 7 (meget tilfreds).

Besparelse

Besparelser og effektiviseringer er nogle af de vigtigste parametre for indkøbssamarbejdet. Det udmeldte driftsbudget er 3,4 mio. kr. i 2017. Shareds forventninger og målet for hjemtagelse af økonomiske gevinster i 2017 er mindst 8,5 mio. kr. svarende til 250% af de faktiske driftsomkostninger. Gevinsterne kan ikke hentes af Shared alene, men i et godt og konstruktivt samarbejde mellem medarbejderne i Shared og de respektive forsyningsselskaber.

Det bliver spændende at følge resultaterne i løbet af 2017.