Forsyningsservice

Resultater pr. 31. marts

Udbud af ydelser og opgaver er en langsommelig affære. Men nu begynder vi at kunne se resultaterne på, at det kan svare sig at samle og professionalisere indkøbene. Som det fremgår af nedenstående oversigt rykker vi os hastigt fremad mod vores besparelsesmål på 6,14 mio. kr. i 2016. Det er dog de sidste mange procent, der er de sværeste at nå, så vi har stadig et stykke vej. Størstedelen af de resultater vi ser nu, er frugten af arbejde foretaget i 2015.

Målopfyldelse

Målopfyldelse marts 2016
Figuren øverst viser, hvor langt vi er nået med vores mål for 2016, hvor figuren nederest viser de akkumulerede besparelser for 2016 – 2019.

At det nu kan svare sig at købe ind sammen, har vi efterhånden fundet ud af, men en anden stor styrke ved et fælles serviceselskab er ikke alene, at vi har større volumen, når vi køber ind, men også at der nu er kompetencer og ressourcer til at tage fat på områder, der ellers ikke ville have fået opmærksomhed. Der er nu mulighed for at have fokus på områder, som forsyninger har en formodning om, at der er potentiale for forbedrede aftaler. Shared er i gang med at se på disse områder.
I 2016 har vi fortsat vores tålmodige kamp for at rydde op i tele- og dataaftalerne. Aarhus Vand har foreløbig modtaget en del kreditnotaer samt fået ændret nogle af aftalerne, så der fremadrettet betales mindre for visse af abonnementerne, men der er endnu ikke et overblik over de samlede besparelser.
Shared har haft indflydelse på vilkårene i en aftale vedr. ansøgninger om tilbagebetaling af dækningsafgift fra kommunen. Shared blev af Aarhus Vand bedt om at læse aftalevilkårene igennem. Det betød helt konkret en besparelse på 300.000 kr. i forhold til det første aftaleudkast. Aarhus Vand fik i øvrigt dækningsafgifter retur for over 1,2 mio. kr.