Forsyningsservice

Resultater 2015

Shareds besparelsesmål for 2015 var, at der samlet set skulle opnås besparelser for i alt 1,6 mio. kr. Der blev ikke opstillet mål for besparelse for de enkelte selskaber. Shared har derfor ikke taget hensyn til de enkelte selskabers interne mål, men vi har forsøgt at tilgodese alle ejere.
På tværs af alle selskaberne er besparelsen pr. 31. december 2015 på godt 1,6 mio. kr., og vi trillede derfor lige akkurat over målstregen med 2 % ekstra over målet.
Mål 2015

I 2015 var der i Shared budgetteret med samlede omkostninger for godt 3 mio. kr. Shareds realiserede omkostninger i 2015 er 2,3 mio. kr. og alligevel er det lykkedes at hente de ønskede besparelser i hus.

De akkumulerede besparelser frem til 2018 er udtryk for den værdi/besparelse Shared har bidraget med frem til 2018. Pr. 31. december 2015 udgør dette 5,6 mio. kr. Opgørelsen tager ikke højde for kvalitetsforbedringer, anden værdi e.l.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at besparelserne kunne have været højere, men der har været besparelser, som ejerne ikke har indfriet begrundet ressourcemæssige årsager eller usikkerhed om fremtidige organiseringer.