8 stærke partnere

Favrskov Forsyning, Mariagerfjord Vand, Morsø Forsyning, Samsø Spildevand, Syddjurs Spildevand, Thisted Vand, Vesthimmerlands Forsyning og Aarhus Vand er ejere af serviceselskabet. Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektiver forsyningsselskaber til gode.

Du kan herunder læse ejernes anbefaling af Shared. 


Mariagerfjord Vand

Der var ingen tvivl hos Mariagerfjord Vand, da selskabet afsøgte forskellige samarbejdsmuligheder; Shared udgjorde det stærkeste bud med de bedste muligheder for at hente ekspertbistand. Og netop rådgivning, sparring og videndeling med kolleger vejede tungere end eventuelle økonomiskegevinster. Det handlede om at tænke nyt – og rigtigt.

Søren Erikstrup, Direktør

Se Mariagerfjord Vands film


Morsø Forsyning

For Morsø Forsyning er Shareds rådgivere et højtkvalificeret ekspertteam, der yder effektiv bistand. Men de er også kolleger
– som kender forsyningsselskabernes verden og deres særlige
udfordringer. Det er ifølge direktør og bestyrelsesmedlem Vivian
S. Søndergaard en af de store fordele ved samarbejdet i Shared.
Det samme er sparring, erfaringsdeling og stordriftsfordele.

Vivian S. Søndergaard, Direktør

Se Morsø Forsynings film


Syddjurs Spildevand

Hos Syddjurs Spildevand var det først og fremmest de  Økonomiskeincitamenter, der lagde grunden for beslutningen om at træde ind i samarbejdet omkring Shared. Stordriftsfordele ved indkøb og fælles håndtering af lønadministration gav god mening for selskabet – der desuden så størrelsen på Aarhus Vand som et klart fortrin, da alle selskaber i Shared på tværs af størrelser samarbejder på lige fod.

Søren Lynge Petersen, Direktør

Se Syddjurs Spildevands film


Aarhus Vand

Ønsket om kvalitetssikring var den afgørende faktor, da Aarhus Vand i 2013 tog initiativet til at etablere Shared. Med sin størrelse forventede selskabet ikke umiddelbart at opleve betragtelige stordriftsfordele, men fokuserede på muligheden for et professionelt samarbejde om indkøb, der kunne bidrage til effektiv kontraktstyring og videndeling på tværs i Shared.

Mads Bayer, Økonomidirektør

Se Aarhus Vands film


Favrskov Forsyning

Specialistkompetencer og videndeling er for Favrskov Forsyning nøgleord i samarbejde omkring Shared. Den specialiserede indkøbsfunktion kvalificerer udbuddene – og sikrer et mere professionelt output. Det har sammen med blandt andet en effektiv håndtering af lønadministration betydet, at forsyningen med Shared har oplevet en kontinuerlig økonomisk gevinst.

Sara Funch, Direktør

Se Favrskov Forsynings film


Vesthimmerlands Forsyning

“Vi har hørt om de mange positive oplevelser fra de andre ejere, og dette sammenholdt med vores ønske om sparring og nye øjne på vores indkøb har gjort vores valg om at indgå i samarbejdet pr. 1. januar 2019 let. Vi har allerede selv oplevet et rigtig godt samarbejde med Shareds medarbejdere og glæder os nu til samarbejdet med de øverige ejere”

Morten Aaby Nielsen, Direktør

Samsø Spildevand

”Samsø Spildevand er som et af de mindste selskaber i Danmark begrænset i egne kompetencer og ressourcer i forhold til varetagelse af indkøb og udbud. Hensigten med at indgå i Shared er, at opnå kvalitetsforbedring i processerne der understøtter professionelt indkøb og udbud samt at opnå udnyttelse af de synergier, vi får ved at indgå i større fællesudbud”

Per Even Rasmussen, Direktør

Thisted Vand