Persondata og selskabsjura

Fra 1. november 2019 kan Shared tilbyde ejerkredsen rådgivning om Persondata (GDPR) og selskabsjura.

Skal Shared hjælpe din forsyning med risikovurdering og struktur på jeres persondata?
Shared har ansat en specialist til rådgivning og sikring af at forsyningsselskaberne lever op til Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Vi gennemfører en risikovurdering på jeres processer og systemer. Efterfølgende bidrager vi med rådgivning og implementering af opgaver inden for:
– Overholdelse af oplysningspligt ift. kunder, borgere og samarbejdspartnere
– Udarbejdelse af persondatapolitik
– Sparringspartner for selskaberne omkring Persondataforordningen
– Risikovurderinger
– Afholde interne audits
– Udarbejde fortegnelse over kunder, medarbejdere, planlægning og drift samt system- og procesoversigt
– Samtykkeerklæringer
– Awareness ved anvendelse af e-learning, pixibog o. lign.
– Håndtering af dokumentation
– Retningslinjer og opfølgning på databehandler- og konsulentaftaler
– Udarbejdelse af årshjul og governance
– Beredskabsplan med procedure og registrering af hændelser
– Sikre sletteprocedure og dataoprydning