Forsyningsservice

Persondata (GDPR)

Fra 1. januar 2021 kan Forsyningsservice tilbyde ejerkredsen rådgivning om Persondata (GDPR).

Skal Forsyningsservice hjælpe din forsyning med risikovurdering og struktur på jeres persondata?
Forsyningsservice har ansat en specialist til rådgivning og sikring af at forsyningsselskaberne lever op til Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Vi gennemfører en risikovurdering på jeres processer og systemer. Efterfølgende bidrager vi med rådgivning og implementering af opgaver inden for:
– Overholdelse af oplysningspligt ift. kunder, borgere og samarbejdspartnere
– Udarbejdelse af persondatapolitik
– Sparringspartner for selskaberne omkring Persondataforordningen
– Risikovurderinger
– Afholde interne audits
– Udarbejde fortegnelse over kunder, medarbejdere, planlægning og drift samt system- og procesoversigt
– Samtykkeerklæringer
– Awareness ved anvendelse af e-learning, pixibog o. lign.
– Håndtering af dokumentation
– Retningslinjer og opfølgning på databehandler- og konsulentaftaler
– Udarbejdelse af årshjul og governance
– Beredskabsplan med procedure og registrering af hændelser
– Sikre sletteprocedure og dataoprydning