Nyttige links

IKA – foreningen af offentlige indkøbere:www.ika.dk
Klagenævnet for udbud:www.klfu.dk
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: www.kfst.dk
Miljøstyrelsen: www.mst.dk
Tenders Electronic Daily: www.ted.europa.eu
Udbudsportalen: www.udbudsportalen.dk
TenderKONNECT: www.login.konnect.dk

Links til Shareds ejere:
Favrskov Forsyning: favrskovforsyning.dk
Morsø Forsyning: morsoeforsyning.dk  
Mariagerfjord Vand: mariagerfjordvand.dk
Syddjurs Spildevand: syddjursspildevand.dk
Vesthimmerlands Forsyning:vesthimmerlandsforsyning.dk
Aarhus Vand: aarhusvand.dk