Om os

Baggrund og formål med Shared A/S

Favrskov Forsyning A/S, Mariagerfjord Vand A/S, Morsø Forsyning A/S, Samsø Spildevand A/S, Syddjurs Spildevand A/S, Thisted Vand A/S, Vesthimmerlands Forsyning A/S og Aarhus Vand A/S ejer i fællesskab serviceselskabet Shared A/S.
Selskabet leverer administrative serviceydelser til sine ejere i overensstemmelse med vandsektorlovens § 19.

Formålet med Shared A/S er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for aftagerne gennem rationel samdrift af en række standardiserede opgaver og ydelser.

Masser af muligheder for videndeling, kompetenceløft, ekspertbistand og stordriftsfordele – og ikke mindst plads til forskellighed. Sådan oplever de deltagende forsyningsselskaber samarbejdet om serviceselskabet Shared.

Therese Bonney, Direktør Shared A/S

Læs mere om Shared her

Ejerkredsen kan udvides med flere selskaber, forudsat at alle A-aktionærerne stemmer herfor.

Ydelser i Shared

Shared er et serviceselskab, der leverer serviceydelser til de forsyningsselskaber, som er vores ejere. Ejerne opfatter vi som henholdsvis vores kunder og kolleger.
Shareds afsæt var fælles indkøb og mulighed for at dele dybe kompetence inden for områderne:

  • Analyse og controlling af data
  • Opbygning og programmering af løsninger i Excel fx portefølgestyring, kontraktstyringssystem mv.
  • Kontraktstyring og -håndtering
  • Udbud af tjenesteydelser og varer
  • E-handel
  • Juridiske rådgivning og vejledning på udbud og indkøb samt Vandsektorloven
  • Lønadministration og HR

Shareds opgave er vokset til også at omfatte lønadministration (Læs mere her).
Senere kan det besluttes at udvide med en række andre ydelser. Shared skal levere serviceydelserne til kostpris. Forsyningsselskaberne kan frit vælge, hvilke ydelser, de ønsker at aftage fra Shared, og ingen forsyningsselskaber afholder omkostninger til ydelser, de ikke modtager.
Samarbejdet i Shared giver forsyningsselskaberne mulighed for at få adgang til eksperter, de ellers ikke har volumen til at tilknytte og at effektivisere gennem stordriftsfordele samt lære af hinanden gennem sparring.

Direktør Therese Bonney, Shared:

Ønsker du at vide mere om Shared og de ydelser, vi leverer, er du velkommen til at kontakte direktør Therese Bonney på telefon 89 47 10 20 eller via mail tbo@shared.dk.