Forsyningsservice

Om os

Baggrund og formål med Forsyningsservice A/S

Favrskov Forsyning, Mariagerfjord Vand, Morsø Forsyning, Samsø Spildevand, Syddjurs Spildevand, Thisted Vand, Vesthimmerlands Forsyning og Vandmiljø Randers ejer i fællesskab serviceselskabet Forsyningsservice A/S.
Selskabet leverer administrative serviceydelser til sine ejere i overensstemmelse med vandsektorlovens § 19.

Formålet med Forsyningsservice A/S er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for aftagerne gennem rationel samdrift af en række standardiserede opgaver og ydelser.

Masser af muligheder for videndeling, kompetenceløft, ekspertbistand og stordriftsfordele – og ikke mindst plads til forskellighed. Sådan oplever de deltagende forsyningsselskaber samarbejdet om serviceselskabet Forsyningsservice.

Peter Christensen, Direktør Forsyningsservice A/S

Læs mere om Forsyningsservice her

Ejerkredsen kan udvides med flere selskaber, forudsat at alle A-aktionærerne stemmer herfor.

Ydelser i Forsyningsservice

Forsyningsservice er et serviceselskab, der leverer serviceydelser til de forsyningsselskaber, som er vores ejere. Ejerne opfatter vi som henholdsvis vores kunder og kolleger.
Forsyningsservices afsæt var fælles indkøb og mulighed for at dele dybe kompetence inden for områderne:

  • Analyse og controlling af data
  • Opbygning og programmering af løsninger i Excel fx portefølgestyring, kontraktstyringssystem mv.
  • Kontraktstyring og -håndtering
  • Udbud af tjenesteydelser og varer
  • E-handel
  • Juridiske rådgivning og vejledning på udbud og indkøb samt Vandsektorloven
  • Arbejdsmiljø
  • GDPR


Senere kan det besluttes at udvide med en række andre ydelser. Forsyningsservice skal levere serviceydelserne til kostpris. Forsyningsselskaberne kan frit vælge, hvilke ydelser, de ønsker at aftage fra Forsyningsservice, og ingen forsyningsselskaber afholder omkostninger til ydelser, de ikke modtager.
Samarbejdet i Forsyningsservice giver ejerkredsen mulighed for at få adgang til eksperter, de ellers ikke har volumen til at tilknytte og at effektivisere gennem stordriftsfordele samt lære af hinanden gennem sparring.

Direktør Peter Christensen, Forsyningsservice:

Ønsker du at vide mere om Forsyningsservice og de ydelser, vi leverer, er du velkommen til at kontakte direktør Peter Christensen på telefon 38411220 eller via mail peter.christensen@fssv.dk.