Forsyningsservice

Østjyske forsyninger samarbejder om indkøb

Odder Spildevand, Syddjurs Spildevand, Favrskov Forsyning og Aarhus Vand har dannet et fælles serviceselskab, der skal samarbejde om indkøb.

Det nye selskab hedder ”Shared” og skal i første omgang sikre, at de fire forsyninger, der står bag, sammen kan opnå en række stordriftsfordele, når der skal indgås indkøbsaftaler og laves udbudsmateriale. Samtidig skal selskabet sikre en professionalisering af indkøb og udbud ved at samle området på færre medarbejdere med dybere kompetencer. På længere sigt er der også mulighed for, at selskabet kan løse en række andre administrative opgaver og serviceydelser.

Direktør i Shared, Therese Bonney, siger:

”Jeg er glad for, at det nu er lykkedes at etablere et samarbejde om opgaver og serviceydelser for forsyningsselskaber i regionen. Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektive forsyningsselskaber til gode. Ved at samle ressourcerne i et fælles serviceselskab har vi råd til at have stærkt specialiserede medarbejdere med den rette erfaring på hylden. Det giver forsyningsselskaberne bedre kort på hånden, når vi udbyder varer og tjenesteydelser. Vi kan i fællesskab opnå en større volumen og høste de fordele og besparelser, det medfører.”

Bestyrelsen bag Shared består af direktør Jakob Juhl, Favrskov Forsyning, direktør Michael Lind-Frandsen, Odder Spildevand, direktør Søren Lynge Petersen, Syddjurs Spildevand og direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand. Formand for bestyrelsen er Jakob Juhl, og han siger om fordelene ved et fælles serviceselskab:

”Den nyetablerede indkøbsfunktion i Shared kommer til at udfordre os på den måde, vi køber ind på i dag, hvor det sker meget decentraliseret. Når vi professionaliserer og centraliserer udbudsprocessen, får vi frigivet ressourcer, som kan anvendes på vores kerneaktiviteter. Det er sund fornuft og giver værdi for vores kunder.”

For yderligere information kontakt direktør i Shared, Therese Bonney, på 8947 1400 eller tbo@shared.dk