Nyt samarbejde skal sikre bæredygtige og værdiskabende indkøb

Et nyt samarbejde mellem SamAqua og Shared skal give stordriftsfordele og øge mulighederne for videndeling og faglig sparring mellem en række fynske og jyske forsyningsselskaber. Målet er optimering og kvalitetsforbedring samt at kunne tilbyde endnu bedre løsninger.