Forsyningsservice

Nyt fra strategiarbejdet

Jakob Juhl

Nu har vi rundet 1-årsdagen for søsætningen af Shared. Skibet er påmønstret, storsejlet er sat, og vi er kommet godt fra land. Da vi stiftede Shared var det med bevidsthed om:

• at vi i fællesskab kan indgå indkøbsaftaler, som er bedre, end dem vi kan indgå hver for sig og
• at det tager tid at koordinere indkøb mellem fire selskaber.

I en opstartsfase vil stordriftsfordelene stadig være beskedne og koordineringsomkostningerne forholdsvis høje. I den strategiproces vi står midt i, har vi evalueret det første ben på vores sejlads, og vi kan se, at kursen er rigtig. Nu vil vi se på, hvordan vi kan få flest mulige mil under kølen.
Bestyrelsen har derfor drøftet, om vi skal fokusere på at trimme det sejl, vi har sat, eller om vi skal sætte et sejl mere… Vi er enige om, at vi vil formulere en strategi, der sikrer, at vi først og fremmest bevarer et solidt fokus på at gøre vores indkøbsprocesser endnu bedre. Det betyder, at vi vil gøre en særlig indsats i evalueringen af de indkøbsforløb, som vi har gennemført – Hvad er gået godt, og hvad kan vi gøre endnu bedre? Formålet er, at vi gør os umage med processerne, så vi kan få vægtskålen med videndeling og stordriftsfordele fyldt, og skålen med koordineringsomkostninger gjort så let som mulig.
Samtidig vil vi se på, om det giver værdi for os at forberede de næste sejl. Vi har dannet et overblik over, hvilke opgaver vi prioriterer i ejerkredsen. Meget taler for, at det kan give værdi, at vi har fælles ejerskab til et økonomisystem, som ud over stordriftsfordele i licenser og drift kan forenkle sammenhængen til de indkøbssystemer, som skal hjælpe os med at analysere indkøb og støtte os i at anvende de indkøbsaftaler, som vi allerede har.

Af Jakob Juhl, Direktør for Favrskov Forsyning