Forsyningsservice

Netværksgruppe godt fra land

Shared forsøger sammen med Randers Spildevand A/S og Foreningen af offentlige indkøbere (IKA) at starte et netværk op for indkøbere/indkøbsansvarlige i Energi- og forsyningsbranchen. Vi mødtes for første gang i onsdags, hvor LETT Advokatpartnerselskab blev brugt som foredragsholder til nogle meget spændende og interessante indlæg om brugen af de forskellige kontrakttyper, herunder AB92, ABR 89, NLM m.v. Netværket er startet op som et kursusforløb i 3 moduler, som er uafhængige af hinanden. Det er derfor ikke en forudsætning for at deltage, at man var med i det første møde.

Det var dejligt at se, at der blev støttet op om netværket, og vi håber, at der vil komme endnu flere indkøbere fra branchen til, så vi kan endnu bedre til at sparre og hjælpe hinanden på tværs af landet.

Næste møde vil være i januar, og vi forventer, at oplægget vil være, at vi vil komme lidt mere i dybden med AB92, og at vi vil lave cases om konkrete kontrakter. Hvis du skulle være interesseret i at høre mere om netværket, så er I velkomne til at tage kontakt til Randers Spildevand, IKA-sekretariatet eller Shared (tlf. 8947 1400).