Forsyningsservice

Netværksdag for indkøbsansvarlige

Næste møde afholdes den 19. januar 2016 og vil foregå i Aarhus. Lett Advokaterne vil igen komme med et spændende oplæg. Vi vil komme lidt mere i dybden med AB92- og ABR-kontrakter samt og indkøb/udbud af konsulentydelser. Vi vil arbejde ud fra, at der gennemgås cases om konkrete kontrakter. Hvis du skulle være interesseret i at høre mere om netværket eller deltage, er du velkommen til at tage kontakt til Casper Storr, tlf. 8947 1401. Invitationen til netværksmødet vil ligeledes være at finde i følgende link:

Invitation til netværksmøde

Shared har sammen med Randers Spildevand og Foreningen af offentlige indkøbere (IKA) startet et netværk op for indkøbere/indkøbsansvarlige i Energi- og forsyningsbranchen. Der er blevet støttet så godt op om netværket, at der vil komme endnu flere indkøbere fra branchen til, så vi kan endnu bedre til at sparre og hjælpe hinanden på tværs af landet.