Forsyningsservice

Mål for 2016

Besparelsesmål for 2016 er minimum 200 % af de samlede budgetterede driftsomkostninger, hvilket betyder, at Shared skal opnå besparelser for ejerselskaberne for minimum 6,14 mio. kr.
Det er et ambitiøst mål, men det er ikke urealistisk, såfremt vi alle er indstillet på at prioritere opgaver, der laves med Shared som tovholder. Uden den fornødne opbakning bliver det svært at indfri det potentiale, der forventes for vores fælles indkøb.
Shared har ligeledes et mål for 2016 om at professionalisere indkøbsområdet yderligere. Det vil ske ved i fællesskab at evaluere udbudsprocesserne. Der vil derfor blive vurderet på hvert udbud, som Shared forestår.
Evalueringen vil ske på baggrund af et spørgeskema, som alle i arbejdsgruppen bliver bedt om at besvare. Det tager 2-4 minutter. De første testversioner er udsendt. Tilbudsgiverne anmodes ligeledes om at evaluere udbudsprocessen, så vi kan forsøge at gøre processen endnu bedre for alle parter.

targeting