Forsyningsservice

Kjartan Nickelsen ansat som ny controller

Kjartan Nickelsen

Kjartan Nickelsen

Kjartan Nickelsen er ansat som controller i Shared fra 1. maj 2015. Her vil han bidrage til optimering af indkøbsprocesser, og skabe compliance for forsyningsselskaberne i Shared.

Kjartan er 25 år gammel og nyuddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet. Han har igennem sin studietid specialiseret sig i optimering samt finansiering og investering, og har derfor et solidt teoretisk fundament, som vi i Shared ser meget frem til at gøre brug af.