Forbedret værktøjskasse til analyser og rapporter

Shared og SamAqua er i fællesskab påbegyndt projekt “Kategorisering af udbudskategorier og UNSPSC” sammen med KMD. Formålet med projektet er at opbygge en branchespecifik oversigt over udbudskategorier i fire niveauer, hvor udbudsrelevante UNSPSC-koder er kategoriserede under den enkelte udbudskategori.

Bedre kategorisering af UNSPSC i forhold til udbudskategorierne skal sikre en hurtigere udarbejdelse af præcise analyser og rapporter omhandlende f.eks. de enkelte forsyningers forbrug inden for den enkelte udbudskategori. Det vil øge kvaliteten af leverandøropfølgninger, compliance beregninger og det generelle datagrundlag, så forsyningernes beslutningsgrundlag styrkes. Det vil ydermere give forsyningsselskaberne bedre forudsætninger for at allokere deres ressourcer, der hvor de giver den største værdiskabelse.   

Sideløbende med projektet sættes der fokus på korrekt kategorisering af forsyningernes fakturadata i forhold til UNSPSC og en generel forbedring af kvaliteten af leverandørernes fakturadata.

Fokuspunktet ”Kategorisering af fakturadata” udføres i samarbejde med KMD og har til formål at optimere og sikre, at KMD kategoriseringsmotor via logiske regler og machine learning bliver bedre til at kategoriser fakturadata inden for de korrekte UNSPSC.  

Fokuspunktet ”Forbedring af fakturadata” er en del af den fremtidige udbudsproces og leverandøropfølgning, hvor vi i samarbejde med leverandørerne skal opbygge tilbudslister og fakturaer mere informativt, samt blive bedre til at anvende de muligheder som den elektroniske faktura indeholder. En generel anvendelse af varenumre, rekvisitionsnumre og informative fakturalinjer vil skabe mulighed for optimering af mange andre processer som f.eks. ordreafgivelse, varemodtagelse, fakturahåndtering, godkendelse og betaling af indkøb.

Slutmålet for projekteret er bedre analyser, markedsafdækninger, compliancemålinger, kvalitet af data og rapporter, som kan anvendes til leverandøropfølgning, udbud og interne fokuspunkter. Projektet vil blive indarbejdet som en del af alle nye udbud og leverandøropfølgninger.