Forsyningsservice

Inspirationstur til Samsø

Den 2. maj drog bestyrelserne fra Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Odder Spildevand og Syddjurs Spildevand ud på fælles en inspirationstur. Turen gik mod sydøstlige himmelstrøg med temaet ”Vand skal være det nye vind”.

IMG_1476

Alle 33 bestyrelsesmedlemmer tog imod viden fra en række velforberedte indlægsholdere som helt sikkert brændte for udvikling af det selvforsynende fællesskab på Samsø, der på forholdsvis kort tid har formået at omstille øens energiproduktion fra olie og kul til vedvarende energi.

IMG_1488

Lokalt engagement har skabt en slags social energibevægelse som klart skinner igennem ved besøget hos EnergiAkademiet. I dag producerer øen mere ren energi end den forbruger, og den overskydende energi sender Samsø til fastlandet. Øen har en international førerposition som energirigtig forskningsø, hvorfra Samsø EnergiAkademi deler viden og erfaringer med resten af verden. Undervejs på turen blev gruppen introduceret til og vist rundt på den biogasdrevne færge Prinsesse Isabella, Samsø Spildevand og en vindmøllepark. Gruppen kom forbi Samsø stadion som via deres solceller på tribunen levere ”benzin” til Samsø kommunes soldrevne hjemmeplejebiler. Der var tid til deling af viden og udfordringer blandt bestyrelsesmedlemmerne undervejs. Det gode vejr var med til at løfte ø-stemningen op til et helt nyt niveau. Om nogle af bestyrelsesmedlemmerne fik købt nogle de tilbudte matrikler på Samsø vides ikke, men inspirationsturen levede op til formålet med turen. Shareds bestyrelse har derfor besluttet at der arrangeres en ny inspirationstur for de fire bestyrelser i 2017.