Forsyningsservice

God faglig sparring og vidensdeling på tværs af spildevandsforsyningerne

collaboration-and-teamwork-px9e2t

Af Thomas B. Hansen, Favrskov Forsyning

I 2015 udbød Syddjurs Spildevand og Favrskov Spildevand sammen med Shared udbud af slamsugeropgaver i de 2 forsyningsområder.
Slamsugeropgaver omfatter opgaver inden for både renseanlæg og kloaksystemer. Det er en opgave, som kræver et tæt samarbejde mellem driftsfolkene og det firma, der har opgaven. Således kan en dygtig slamsugeroperatør spare mange penge og tid for forsyningernes driftsfolk, hvis han har en høj faglig viden og et stort lokalkendskab.
Det var derfor med lige delt spænding og bekymring, at vi gik til opgaven med at få lavet et udbudsmateriale, som skulle sikre, at de metoder og arbejdsgange vi har optimeret løbende, blev nedskrevet og sikret i et udbud.

Sådan gik arbejdsprocessen

Shared har stået for styringen og kvalitetssikringen gennem hele arbejdsprocessen. Det var rart at have en partner med som havde fuld fokus på selve udbudsprocessen og lovgivningen.
Det gav os andre tid og plads til at kaste os over den del af et udbud, som efter min mening er det mest spændende – arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Derudover gav Shareds fokus også en god ro med viden om, at der var styr på udbudsproceduren.
Samarbejdet i Shared mellem flere forsyninger har udover selve udbuddet også bevirket andre gode sideeffekter. I selve udbudsprocessen var der en stor og frugtbar vidensdeling mellem Syddjurs og Favrskov Spildevand, og det har givet basis for et fortsat godt samarbejde efterfølgende.

Erfaring og gevinst ved udbuddet

Udbuddet betød, at vi nu har fået en ny slamsugeroperatør til håndtering af opgaver både på renseanlæggene og i kloaksystemet. Tidligere havde vi flere aktører indover, så samlingen har givet en forenkling i proceduren for rekvirering af slamsugere.
Derudover har vi fået skåret en del af timepriserne for slamsugere, samtidig med, at rutinerne og arbejdsgangene for de enkelte opgaver er blevet trimmet.
Shared har således alt i alt været god base for en række tilsigtede forbedringer i form af lavere timepriser for slamsugeropgaver, men også en række gode sideeffekter i form af vidensdeling og samarbejde på tværs af forsyningerne.