Plan over udbud og tilbudsindhentninger

Under ses Shareds løbende plan for udbud og tilbudsindhentninger. Tryk på det enkelte udbud for mere information.

Aktuelle udbud:

Ydelse:

Forventet kontraktstart:

Slamdisponering 3. kvartal 2017
AVK udstyr 3. kvartal 2017
Kundeundersøgelser 4. kvartal 2017
Laboratorieudstyr 4. kvartal 2017
Slamsugning og spuling 4. kvartal 2017
Eksterne analyser 4. kvartal 2017
Indkøbsløsning 4. kvartal 2017
Certificeringer 4. kvartal 2017
Catering 1. kvartal 2018
Forsikringer og mægler 1. kvartal 2018
Bygherrerådgivning 1. kvartal 2018
Vandanalyser 1. kvartal 2018
Polymer 1. kvartal 2018
Pumper 1. kvartal 2018
Tømningsordning 2. kvartal 2018

Kommende udbud:

Ydelse:

Forventet kontraktstart:

Vedligehold af grønne områder Ukendt
Biler, køb/leasing Ukendt
Teknisk rådgivning Ukendt
Byggemarkedsmaterialer Ukendt
Elektrikerydelser Ukendt
Mindre håndværkerydelser Ukendt
VVS ydelser Ukendt
Køb af el Ukendt

Senest gennemførte udbud:

Ydelse:

Kontraktstart:

Slamsugning, trykspuling m.v. samt rodskæring Januar 2016
Tømningsordning Januar 2016
Tømning af affaldscontainere April 2016
Støbegods April 2016
Bankforbindelse Juli 2016
Kemi September 2016
El September 2016
Hardware og tilbehør Oktober 2016
Slamtransport m.v. Januar 2017
Slamdisponering I Januar 2017
Eksterne analyser Januar 2017
Bortskaffelse farligt affald Februar 2017
Affaldsforbrænding April 2017
Slamdisponering II Maj 2017
Revision Juni 2017
Ledelses- og strategisk rådgivning Juli 2017
Vandmålere Juli 2017
Rengøring Juli 2017
Indsamling af papir og emballage Oktober 2017
Indkøb af slamsuger November 2017