Plan over udbud og tilbudsindhentninger

Under ses Shareds løbende plan for udbud og tilbudsindhentninger.

Udbudsemne:Opstartsdato:
Service af el- og procesinstallationerjun. 2018
Arealvedligeholdelsejun. 2018
Service og reparation af biler jun. 2018
Transport af sand og ristegodsaug. 2018
Bilanskaffelser (2018)sep. 2018
Service af kraner og køb af løftegrejsep. 2018
Svejsearbejdeokt. 2018
Borehuseokt. 2018
Nedrivning af borehuseokt. 2018
Bilanskaffelser (Rammeaftale)okt. 2018
Tekniske artikler til pumpernov. 2018
Eftersyn/Kalibrering af gasdetektorerdec. 2018
Kalibrering af stationære gasdetektorerdec. 2018
Polymererdec. 2018
Byggematerialer, værktøj mv.dec. 2018
Kemikalier (Renseanlæg)dec. 2018
Analyser af spildevand, jord m.fl.jan. 2019
Forbrugerafregningssystemjan. 2019
Polymererjan. 2019
PLC Programmering (1)jan. 2019
PLC Programmering (2)jan. 2019
Landinspektørerjan. 2019
Slamsugning, spuling m.v. samt rodskæringjan. 2019
Tømningsordningjan. 2019
Datakommunikationjan. 2019
Behandling og afsætning af emballageaffald            feb. 2019
Teknisk rådgivning (incl. APV)feb. 2019
Varekøb ifm. af pumpestationerfeb. 2019
TV-inspektion og kloakspulingfeb. 2019
Befæstelsesmaterialermar. 2019
Service af pumpestationermar. 2019
Gravearbejde – vandmar. 2019
Hostingmar. 2019
Laboratorieydelserapr. 2019
Entreprenørydelserapr. 2019
TV-inspektion af drikkevandsboringermaj. 2019
Indsamling og transport af dagrenovationmaj. 2019
Komponenenter til SRO-anlægjun. 2019
Service af SRO-anlægjun. 2019
Støbegodsaug. 2019
Server og storageaug. 2019
Slamdisponeringjan. 2020