Plan over udbud og tilbudsindhentninger

Under ses Shareds løbende plan for udbud og tilbudsindhentninger. Tryk på det enkelte udbud for mere information.

Aktuelle udbud:

Ydelse:

Forventet kontraktstart:

Polymerer 3. kvartal 2018
Arkitekt – Rådgiver 3. kvartal 2018
Software asset management 3. kvartal 2018
Kemikalier (Renseanlæg) 4. kvartal 2018
Spildevandsanalyser m.v. 4. kvartal 2018
Borehuse 4. kvartal 2018
Anlægsarbejde 4. kvartal 2018
Service og reparation af biler 4. kvartal 2018
Nedrivning og bortskaffelse af borehuse 4. kvartal 2018
Service af pumpestationer 4. kvartal 2018
Varekøb til vedligehold af pumpestationer 4. kvartal 2018
PLC programmering 4. kvartal 2018
Bilanskaffelser 4. kvartal 2018
Byggematerialer, værktøj mv. 4. kvartal 2018
Arbejdsværn og sikkerhedsudstyr 4. kvartal 2018
Transport af sand og ristegods 1. kvartal 2019
Service og vedligehold af el- og procesinstallationer 1. kvartal 2019
El – Strøm 1. kvartal 2019
Arealvedligeholdelse 1. kvartal 2019
Forsikring 1. kvartal 2019

Kommende udbud:

Ydelse:

Forventet kontraktstart:

Entreprenørydelser 4. kvartal 2018
Akut kloakreparationer 4. kvartal 2018
It-udstyr 4. kvartal 2018
Service af varmepumpe, ventilation mm. 4. kvartal 2018
Konsulenter og advokater 4. kvartal 2018
Teknisk rådgivning 4. kvartal 2018
VVS-ydelser 4. kvartal 2018
Service af SRO-anlæg 4. kvartal 2018
Service af kraner 4. kvartal 2018
Gravearbejde – Vand 1. kvartal 2019
Tv-inspektion og kloakspuling 2. kvartal 2019

Senest gennemførte udbud:

Ydelse:

Kontraktstart:

Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen September 2018
Catering August 2018
Forsikringsmægler Juli 2018
Støbegods Juni 2018
Kloakspuling April 2018
Drikkevandsanalyser for Mariagerfjord Vand og Morsø Forsyning Marts 2018
Tømningsordning Marts 2018
Drikkevandsanalyser for Aarhus Vand Januar 2018
Bygherrerådgivning Januar 2018
Forsikringer Januar 2018
Indkøbsløsning November 2017
Indkøb af slamsuger November 2017
Kundeundersøgelse Oktober 2017
Indsamling af papir og emballage Oktober 2017
Certificering af systemer September 2017
Rengøring Juli 2017
Vandmålere Juli 2017
Ledelses- og strategisk rådgivning Juli 2017
Revision Juni 2017
Slamdisponering II Maj 2017
Affaldsforbrænding April 2017
Bortskaffelse af farligt affald Februar 2017
Eksterne analyser Januar 2017
Slamdisponering I Januar 2017
Slamtransport m.v. Januar 2017
Hardware og tilbehør Oktober 2016
El September 2016
Kemi September 2016
Bankforbindelse Juli 2016
Støbegods April 2016
Tømning af affaldscontainere April 2016
Tømningsordning Januar 2016
Slamsugning, trykspuling m.v. samt rodskæring Januar 2016