Plan over udbud og tilbudsindhentninger

Under ses Shareds løbende plan for udbud og tilbudsindhentninger. Tryk på det enkelte udbud for mere information.

Aktuelle udbud:

Ydelse:

Forventet kontraktstart:

Polymer 1. kvartal 2018
Catering 3. kvartal 2018
Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen 3. kvartal 2018

Kommende udbud:

Ydelse:

Forventet kontraktstart:

Vedligehold af grønne områder 2. kvartal 2018
Biler, køb/leasing 2. kvartal 2018
Konsulenterydelser 2. kvartal 2018
Akut kloakreparationer 2. kvartal 2018
VVS ydelser 3. kvartal 2018
Kemikalier til renseanlæg, Mariagerfjord Vand 3. kvartal 2018
Elektrikerydelser 4. kvartal 2018
Mindre håndværkerydelser 4. kvartal 2018
Teknisk rådgivning 4. kvartal 2018
Køb af el 1. kvartal 2019
Byggemarkedsmaterialer 1. kvartal 2019
Slamsugning og spuling 1. kvartal 2019
Slamdisponering 1. kvartal 2019

Senest gennemførte udbud:

Ydelse:

Kontraktstart:

Kloakspuling April 2018
Drikkevandanalyser for Morsø Forsyning og Mariagerfjord Vand Marts 2018
Tømningsordning Marts 2018
Drikkevandanalyser for Aarhus Vand Januar 2018
Bygherrerådgivning Januar 2018
Forsikringer Januar 2018
Indkøbsløsning November 2017
Indkøb af slamsuger November 2017
Kundeundersøgelse Oktober 2017
Indsamling af papir og emballage Oktober 2017
Certificering af systemer September 2017
Rengøring Juli 2017
Vandmålere Juli 2017
Ledelses- og strategisk rådgivning Juli 2017
Revision Juni 2017
Slamdisponering II Maj 2017
Affaldsforbrænding April 2017
Bortskaffelse farligt affald Februar 2017
Eksterne analyser Januar 2017
Slamdisponering I Januar 2017
Slamtransport m.v. Januar 2017
Hardware og tilbehør Oktober 2016
El September 2016
Kemi September 2016
Bankforbindelse Juli 2016
Støbegods April 2016
Tømning af affaldscontainere April 2016
Tømningsordning Januar 2016
Slamsugning, trykspuling m.v. samt rodskæring Januar 2016