Krav til leverandør

Shared har indgået aftale vedrørende implementering og opstart af et e-handelssystem pr. 4. kvartal 2017.
Det vil derfor fremadrettet være et krav til leverandørerne, at de skal kunne fremsende et e-handelskatalog på anmodning.