Høring

Aktuelle høringer

Shared A/S arbejder på et udbud for Aarhus Vand vedr. levering af ledningsmaterialer til vandforsyningen, og har valgt at sende det foreløbige udbudsmaterialet i høring. Det understreges, at materialerne er foreløbige.

Shared anvender udbudsplatformen TenderKONNECT til denne høringsproces.

Interesserede leverandører skal gå ind på følgende link: https://tender.konnect.dk/invite/42, hvorefter Leverandøren kommer først ind på invitationssiden. Her vælges ”anmod om deltagelse”, og herefter klikkes der på ”Opret dig om tilbudsgiver”. Herefter gives der direkte adgang til systemet.

Kommentarer til udbudsmaterialet bedes sendes til Trine Bech Fruergaard på e-mail tfr@shared.dk senest den 30. januar kl. 8.00. Ved kommentering bedes Leverandøren angive hvilket afsnit og dokument i udbudsmaterialet, kommentaren relaterer sig til.

Om høringer i Shared generelt

Shared ønsker en god dialog med markedet. En dialog der kan medvirke til opkvalificering af udbudsmaterialer, og give innovative input der kan medvirke til optimering.
Vi opfordrer derfor interesserede leverandører og andre aktører til at komme med bemærkninger, kommentarer og ideer til det uploadede materiale.

Formålet med høringen er blandt andet, at krav, der udelukker potentielle produkter eller ydelser, bliver identificeret, ligesom krav, der reducerer eller fjerner konkurrencen, bliver opdaget. Desuden har leverandørerne mulighed for at gøre opmærksom på nye og innovative løsninger.

Vi forventer at denne proces vil resulterer i et udbudsmateriale, der i højere grad matcher markedssituationen, forbedrer udbudsprocessen og resulterer i et bedre samarbejde.

Behandling af høringssvar

Ordregiver vælger, hvorvidt høringssvar skal medføre ændringer i udbudsmaterialet.
Vi offentliggør ikke høringssvar.
Nogle Tilbudsgivere vælger at stille spørgsmål til udbudsmaterialet i forbindelse med deres høringssvar. Vi besvarer normalt ikke disse spørgsmål, men overvejer om vi kan formulere vores udbudsmateriale klarere, så Tilbudsgiverne ikke behøver at stille spørgsmålet igen i udbudsprocessen.