5 stærke partnere

Favrskov Forsyning, Mariagerfjord Vand, Morsø Forsyning, Syddjurs Spildevand og Aarhus Vand er i dag fælles ejere af et serviceselskab. Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektiver forsyningsselskaber til gode.

Vi har valgt at investere i Shared, fordi vi mener, at det giver stor værdi for Favrskov Forsyning. Det er værdiskabende på flere måder: I fællesskab opnår vi stordriftsfordele, vi ikke kan opnå alene, og ved at pulje ressourcerne får vi professionaliseret aktiviteter, som vi ikke tidligere har haft fokus på. Endelig er det inspirerende at komme tættere på de andre selskaber i ejerkredsen. Det tror jeg, vi alle kan lære meget af.

Den nyetablerede indkøbsfunktion i Shared kommer til at udfordre os på den måde, vi køber ind på i dag, hvor det sker meget decentraliseret. Når vi professionaliserer og centraliserer udbudsprocessen, får vi frigivet ressourcer, som kan anvendes på vores kerneaktiviteter. Det er sund fornuft og giver værdi for vores kunder.
Favrskov Forsyning
Morsø Forsyning ser samarbejdet, som en mulighed for at optimere vores udbud og frigøre egne ressourcer til at løfte vores kerneopgaver. Som lille forsyningsselskab, er det vigtigt at kigge på de tværgående samarbejder og derigennem søge at effektivisere driften, gennem stordriftsfordele og anvendelse af den specialiseret viden som Shared A/S besidder.
Direktør Vivian S. Søndergaard, Morsø Forsyning
Mariagerfjord Vand indtræder i Shared med en klar tro på, at et samarbejde om udbud mellem flere forsyninger, som er underlagt samme sektorlovgivning, medfører, at udbud sker med en øget grad af professionalisme i forhold til, hvad vi kan gøre alene. Kompetencerne i Shared, parret med deltagernes forskellighed, bør gøre os alle stærkere til at få skarpere tilbud og, hvor det er muligt, at høste stordriftsfordelene ved samlede udbud.
Direktør Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand
Størrelsen på Syddjurs Spildevand er perfekt til at løse opgaven med transport og rensning af spildevand i Syddjurs. Vi har overblik, og vi kender alle sammen hinanden. Men der er opgaver, der løses bedre i større sammenhænge, og vi kan derfor høste fordele ved at gå sammen med andre om fx indkøb og andre ydelser. Ikke mindst kvalitetssikring af vores udbud da udbudsreglerne bliver mere og mere komplicerede. Vi er med i samarbejdet, der hvor det giver mening.
Direktør Søren Lynge Petersen, Syddjurs Spildevand
I Aarhus Vand arbejder vi løbende på at udvikle samarbejdsformerne i vandsektoren. Vi ønsker at samarbejde om opgaver og serviceydelser for at opnå øget professionalisme og høj kvalitet. Ved at etablere et serviceselskab i henhold til vandsektorlovens §19 får vi mulighed for at samarbejde om opgaver og serviceydelser m.v. Aftagerne af ydelserne skal alene betale kostpris for de ydelser, der leveres. Det giver rigtig god mening for mange selskaber – hos os kalder vi det branchesourcing. Vi forventer, at mange forsyninger i løbet af de kommende år får øjnene op for denne mulighed, og at vi vil se antallet af serviceselskaber blomstre. Serviceselskaberne bidrager til økonomisk effektivisering og skaber merværdi for ejerne gennem rationel samdrift og ved at løse opgaver og levere ydelser på et højt kvalitetsniveau.
Direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand