Strategi 2016-2018

Vision

Målet med Shared er at inspirere, udvikle og drive et professionelt samarbejde, som forbedrer de deltagende selskabers processer og resultater.

Mission

Formålet med Shared er gennem samarbejde at skabe merværdi og økonomisk effektivisering for de deltagende selskaber.
Shared har fokus på at udvikle et værdiskabende samarbejde og leverer ydelser, som er kendetegnet ved at være ressource effektive, dybt faglige, innovative og partnerskabsfremmende.

Ejerne bag Shared ønsker fælles vækst i form af flere forskellige ydelser varetaget i Shared. Ejerne ønsker desuden vækst i antallet af selskaber, som aftager ydelser, så stordriftsfordele opnås. De to væsentligste forudsætninger for selskabets succes er, at medarbejdere i Shared individuelt og i fællesskab vil arbejde for de mål, ejerne har sat, og at Shared i det daglige virke har selskaberne i fokus.

Ejerne bag Shared ønsker at spille en aktiv rolle i branchens udvikling. Professionalisering af støttefunktioner til ejernes administration og drift skal bidrage til innovation og effektivitet.
Opgaverne løses med en høj grad af professionalisme med det sigte at sikre rationel samdrift af en række standardiserede opgaver og ydelser.
Shared skal anvende erfaringer fra såvel store som små, lokale som nationale interessenter til udvikling af serviceydelser og opgaveløsning.

Strategi for udvikling af Shared i perioden 2016 – 2018

I de kommende år vil Shared have fokus på strategisk udvikling på følgende tre områder:

• Professionalisering af indkøb
• Vækst i ejerkredsen
• Samarbejde om andre ydelser

Professionalisering af indkøb

Shared Indkøb har været gennem etableringsfasen. Nu er tiden inde til at sætte fokus på at professionalisere indkøb med henblik på, at:

• Sikre flere økonomiske besparelser
• Forankre videndeling hos ejerne
• Tiltrække nye selskaber for at opnå endnu flere stordriftsfordele

Vækst i ejerkredsen

Ejerne bag Shared ønsker, at ejerkredsen udvides med flere vandselskaber og deres tilknyttede selskaber. Ejerkredsen udvides ved at indgå aftale med nyt selskab som værende A- eller B-aktionær. Nye vandselskaber skal primært være hjemmehørende i Jylland.

Samarbejde om andre ydelser

Shared ønsker at samarbejde med udvikling af områder, som giver økonomiske gevinster, sikre adgang til dybe kompetencer, sikre kapacitetsudnyttelse, ny viden eller mindsker risici.
En række områder er afdækket i sommeren 2015. Ejerne af Shared har prioriteret, at der arbejdes videre med følgende ydelser på henholdsvis kort og lang sigt:

På kort sigt (2015/16) skal følgende områder belyses:

• Fælles økonomisystem (foranalyse)
• It-administration (foranalyse)
• Fælles lønadministration (foranalyse)

På lang sigt (2017/18) kan følgende områder belyses:

• Forbrugsafregning
• Kommunikation
• Ledningsregistrering
• HR (indgå aftale om køb af timer)

Kontaktperson

Therese Bonney
Direktør
Tlf. 8947 1020