Nyttige links

IKA – foreningen af offentlige indkøbere: www.ika.dk
Klagenævnet for udbud: www.klfu.dk
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: www.kfst.dk
Miljøstyrelsen: www.mst.dk
Tenders Electronic Daily: www.ted.europa.eu
Udbudsportalen: www.udbudsportalen.dk
TenderKONNECT: www.login.konnect.dk

Links til Shareds ejere:

Favrskov Forsyning: www.favrskovforsyning.dk
Morsø Forsyning: www.morsoeforsyning.dk
Mariagerfjord Vand: www.mariagerfjordvand.dk
Syddjurs Spildevand: www.syddjursspildevand.dk
Aarhus Vand: www.aarhusvand.dk