Mål

Målet med Shared er at inspirere, udvikle og drive et professionelt samarbejde, som forbedrer de deltagende selskabers processer og resultater. Formålet med Shared er gennem samarbejde at skabe merværdi og økonomisk effektivisering for de deltagne selskaber.

Det har vi omsat til tre mål, som vi vil arbejde med i 2018:

  • Tilfredshed
  • Besparelse
  • Implementering af e-handel- og kontraktstyringssystem

Tilfredshed

Shared vil gerne opretholde fokus på ejernes tilfredshed med de udbud, der bliver gennemført via Shared. Det gøres for at kunne sikre, at Shared udfører et arbejde, som ejerne er tilfredse med, samt at få belyst eller input til områder i processen som kan løses på en bedre måde. På den måde sikres det, at Shareds processer konstant er i udvikling. Målet er, at den samlede tilfredshed hos medlemmerne i brugergrupperne er på mindst 5 på en skala fra 1 (ikke tilfreds) til 7 (meget tilfreds).

Besparelser

Besparelser og effektiviseringer er nogle af de vigtigste parametre for indkøbssamarbejdet. Det udmeldte driftsbudget er 3,85 mio. kr. i 2018. Shareds forventninger og målet for hjemtagelse af økonomiske gevinster i 2018 er mindst 12,5 mio. kr. svarende til 325% af de faktiske driftsomkostninger. Gevinsterne kan ikke hentes af Shared alene, men i et godt og konstruktivt samarbejde mellem medarbejderne i Shared og de respektive forsyningsselskaber.

Implementering af e-handel- og kontraktstyringssystem

Shared er i gang med implementering af e-handelssystemet CC Rakat ved Aarhus Vand og Favrskov Forsyning, samt kontraktsyringssystemet CC Management ved alle fem forsyninger. Målet er at implementere begge systemer i løbet af 2018.